اضافی های غیر اضافی


جایی برای اضافی ها

ولایت علی ع عشق به همه خوبی های عالم است

علی نماینده ی تام و تمام حق و انسانیت است
 عشق مردم ایران به علی ع بهترین گواه حق جویی ایرانیان است
نهج البلاغه ی او اندکی از علی ع است با هدف معرفی بلاغت کلام او ولی همان نیز دریچه ای شد به عظمت های باورنکردنی انسانی که در مسیر استفاده از ظرفیت خلیفه اللهی به اوج رسید.
ولایت او خطی است که از محبت و عشق به حق و حقیقت آغاز می شود و به همان پایان می یابد
و در آن همه ی خوبی ها جمع است

محبت و عشق به همه خوبی های عالم

خود از بزرگترین خوبی ها و کلید و مبنای نیت رسیدن به هر خوبی است

ولایت علی
عشق به همه خوبی ها و کمال ها و جمال های عالم است

پرشین بلاگ persianblog  مهدی بوترابی mehdi boutorabi  علی

من کنت مولاه فهذا علی مولاه

   + مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - ۸:٤۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤

اضافی نیستیم

اگر خودمون باشیم
هیچوقت اضافی نیستیم
حتی اگر برای هیچکسی
مهم نباشیم
برای خدا و خودمون مهمیم
و همین کافیه

   + مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - ۳:٤۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧

اضافی همیشه اضافی نیست

گاهی بعضی اضافی ها
همیشه اضافی اند
گاهی، گاهی اضافی اند

   + مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٧